• peter

hrad PLAVEČ

Updated: Jul 4, 2021

Žijeme na severovýchode Slovenska a táto časť našej krajiny je hojne posiata hradmi. V určitom období mali veľký strategický význam a strážili severnú hranicu Uhorska. Aj keď tieto končiny raz patrili Uhorsku, raz Poľsku. Tak sa to tu nejak striedalo. Jeden z pohraničných hradov je aj hrad Plaveč. Týči sa na kopci nad rovnomennou dedinou. Prvá zmienka o hrade je z roku 1294. Bol vymurovaný z kameňa. Hrad postavili pri brode cez rieku Poprad, ktoré je dodnes hraničnou riekou na našej severnej hranici. Hrad pri mnohých majiteľoch prešiel množstvom úprav. A to ho v roku 1715 aj zachránilo, pretože po potlačení Rákocziovského povstania dal kráľ Karol IV. nariadenie, v ktorom žiadal demoláciu všetkých hradov. Jednoducho nechcel, aby ich prípadný vzbúrenci využívali ako svoje pevnosti. Hrad Plaveč toto nariadenie prežil, lebo mu bol uznaný charakter obytného objektu. V roku 1856 však objekt vyhorel a od vtedy chátra. Je to najrýchlejšie sa rozpadávajúci hrad na Slovensku. Tak, ako mu prebudovanie na obytné sídlo pomohlo prežiť ničenie hradov, tak sa mu to stalo osudným po požiari. Hrad mal toľko okien, že príroda s jeho postupným rozkladom nemala väčšie problémy a hradné múry rýchlo zvetrávali.

Areál hradu je voľne prístupný. Autom sa dostanete tesne pod hrad a potom už len pokojným krokom prekonáte pár desiatok metrov. Užite si krásny výhľad tak, ako my! Ak budete mať šťastie, môžete vidieť aj Vysoké Tatry.

18 views0 comments

Recent Posts

See All